11 września 2018

Olimpiada cyfrowa – interdyscyplinarny konkurs sprawdzający wiedzę oraz kompetencje medialne i cyfrowe młodzieży.

17 września 2018 r. ruszają zapisy do III Olimpiady Cyfrowej. Fundacja Nowoczesna Polska – główny organizator konkursu – razem z partnerem firmą Samsung, zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych do zdobywania nowej wiedzy i sprawdzenia swoich kompetencji medialnych i cyfrowych.

Olimpiada jest konkursem ogólnopolskim, zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej ogłoszone przez MEN na rok szkolny 2018/2019 wskazują rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci, jako jeden z głównych celów edukacyjnych. Olimpiada Cyfrowa ma na celu zachęcić jej uczestników i uczestniczki do rozwoju kompetencji cyfrowych i medialnych, a także sprawić, by stali się krytycznymi odbiorcami informacji, rozumieli język mediów i w sposób przemyślany tworzyli wizerunek i relacje w sieci. Dzięki przygotowaniom do Olimpiady uczestnicy i uczestniczki zaczynają dostrzegać i rozumieć prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania mediów, zdobywają umiejętność wykorzystywania swojej kreatywności, uczą się również, jak tworzyć komunikaty z użyciem nowoczesnych narzędzi, przetwarzać je i prezentować efekty swojej pracy. Zadania III Olimpiady Cyfrowej dotyczyć będą w dużej części motywu przewodniego edycji, który brzmi: Prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania mediów.

Do udziału w Olimpiadzie uczestników  zgłaszają ich nauczyciele, którzy w terminie

17.09-31.10.2018 r. wypełnią formularz na stronie olimpiadacyfrowa.pl. Nauczyciele mogą zgłaszać całe zespoły klasowe. Zawody I stopnia Olimpiady odbędą się 20 listopada 2018 r. Tego dnia uruchomiony zostanie test on-line, do którego dostęp otrzymają wyłącznie zarejestrowani uczestnicy. Materiały edukacyjne z serwisu edukacjamedialna.edu.pl oraz webinary dla uczniów i nauczycieli, planowane przez Samsung Electronics Polska
– partnera strategicznego Olimpiady – będą wsparciem w prowadzeniu lekcji
i przygotowaniu uczniów do startu w konkursie.

Harmonogram Olimpiady Cyfrowej:

  • I etap – test online (20.11.2018 r.)
  • II etap – realizacja projektów medialnych (07.01-18.02.2019 r.)
  • III etap – zawody finałowe (12-13.04.2019 r.).

Regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz informacje na temat konkursu dostępne
są na stronie olimpiadacyfrowa.pl.

Kontakt: olimpiada@nowoczesnapolska.org.pl, tel: 22 465-15-35