11 października 2017

Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz

Komitet Główny Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz z siedzibą w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu zaprasza uczniów do udziału w jego XXIII edycji, która odbędzie się w dniach 16-18 kwietnia 2018 r.


Komisja wojewódzka została zaplanowana przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Gen. Grota Roweckiego 64, 41-200 Sosnowiec, www.ckziu.com
Szczegółowych informacji można zasięgną pod numerem telefonu – 32/266 06 82 i 32/291 20 94, adres e-mail: sekretariat@ckziu.com
Regulamin Turnieju dostępny jest na stronie: www.zsz5wroclaw.home.pl