12 marca 2019

Ogólnopolski Turniej Językowy

I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie, działające w partnerstwie z Fundacją I Liceum we Włoszczowie oraz Fundacją Centrum Edukacji dla Rozwoju, serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Turnieju Językowym. Turniej odbywa się pod patronatem merytorycznym Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Organizatorzy zapraszają  uczniów klas VIII szkół podstawowych, uczniów gimnazjów oraz liceów i techników z terenu całej Polski. Regulamin Turnieju, karta zgłoszenia do udziału w przedsięwzięciu oraz oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych do pobrania na stronie: www.1-lo.pl

z zakładki Konkursy. Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy konkursu:

1.Bożena Kaczor, tel. 698 179 118, e‐mail: b.kaczor@1-lo.pl,

2.Magdalena Kuterasińska, tel. 606 895 210, e‐mail m.kuterasinska@1-lo.pl

Załączniki:

  1. Regulamin turnieju
  2. Karta zgłoszenia do konkursu
  3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych