20 czerwca 2018

Ogólnopolski Konkurs Poezji „Zainspirowani Dobrem”

„Zainspirowani Dobrem”, organizowany przez Fundację Impuls Rozwoju z okazji Roku Ireny Sendlerowej, to poetycki ogólnopolski konkurs dla każdego, komu bliska jest refleksja nad sensem dobroci, empatii, wrażliwości i problemów społecznych. Chcielibyśmy skłonić Państwa do zastanowienia się nad tym, czy warto kierować się słowami Ireny Sendlerowej: “Każdemu, kto tonie należy podać rękę” ? A może we współczesnym świecie nie ma na to miejsca, by poświęcać swoje życie i energię na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi ?

Warunki uczestnictwa

Pracą konkursową są wiersze (maksymalnie 5 utworów) napisane w języku polskim, które tematyką nawiązują do idei Konkursu. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane. Przesłanie większej liczby wierszy spowoduje dyskwalifikację Uczestnika.

Prace konkursowe muszą stanowić oryginalną twórczość osoby zgłaszającej się do konkursu. Nie mogą być to prace obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich.

W celu zachowania anonimowości autorów podczas oceniania prac, Uczestnikowi w momencie rejestracji przypisany zostaje unikalny kod, którym oznaczone zostaną jego utwory. Prosimy nie podpisywać utworów nazwiskiem ani pseudonimem artystycznym.

Zgłoszenia niekompletne, niewłaściwie przygotowane lub nadesłane po ustalonym terminie nie będą rejestrowane, a utwory nie zostaną przekazane do oceny jury.

Terminy

Prace konkursowe powinny zostać przesłane do 3 lipca 2018 roku.

Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani o wstępnych wynikach obrad Jury w drugiej połowie września. Rozdanie nagród nastąpi 20 października 2018 roku podczas Wieczoru Poezji połączonego z koncertem z okazji II urodzin Fundacji Impuls Rozwoju.

Nagrody

Nagrodą główną jest statuetka Zainspirowany Dobrem 2018, która zostanie przyznana w trzech kategoriach wiekowych. Laureaci zostaną uhonorowani także innymi nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami. Łączna pula nagród wynosi 6 000 zł.

Kontakt

Informacji na temat konkursu udziela Aleksandra Łapa – koordynator Konkursu Poezji Zainspirowani Dobrem

tel. 881636838

e-mail: zainspirowani@impulsrozwoju.pl

Więcej informacji: www.inkubatorwolontariatuPaweł Habryka.pl/zainspirowani

W załącznikach znajdą Państwo: plakat, regulamin oraz kartę zgłoszenia.

 

Załączniki

Regulamin
Data: 2018-06-20, rozmiar: 698 KB
Zgłoszenie
Data: 2018-06-20, rozmiar: 17 KB
Oświadczenie
Data: 2018-06-20, rozmiar: 36 KB
Plakat
Data: 2018-06-20, rozmiar: 1 MB