25 kwietnia 2019

Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Wiersz o Świętej Jadwidze – Pani Wawelskiej”

Szkoła Podstawowa nr 11 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Mysłowicach organizuje Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Wiersz o Świętej Jadwidze – Pani Wawelskiej”.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, klas I – III (pierwsza kategoria wiekowa) oraz IV – VIII (druga kategoria wiekowa).

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy dotyczącej życia i działalności św. Jadwigi Królowej, upowszechnienie sylwetki patronki wśród całej społeczności szkolnej, zainteresowanie uczniów literaturą, inspirowanie do twórczych działań, kształtowanie umiejętności przekazywania w formie poetyckiej swoich przemyśleń, rozwijanie talentów literackich, przygotowywanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Warunkiem udziału w konkursie jest samodzielne napisanie wiersza tematycznie związanego z postacią Królowej Jadwigi. Termin nadsyłania prac upływa 27 maja 2019 roku. Prace konkursowe napisane pismem odręcznym lub wydrukowane należy przesłać na adres placówki:

Szkoła Podstawowa nr 11 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Mysłowicach, 41-404 Mysłowice ul. Laryska 101.

Szczegółowe cele, zasady konkursu oraz terminy zawarte są w Regulaminie

Wszelkie niejasności z regulaminem oraz prośby o udzielenie dodatkowych informacji należy kierować pod adres e-mail: zsp3myslowice.larysz@gmail.com

Strona internetowa konkursu: http://zsp3myslowice.szkolnastrona.pl/

Zgoda na przetwarzanie danych