15 marca 2018

Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych „Jesteśmy dumni z Polski – naszej Ojczyzny”

Szkoła Podstawowa nr 25 w Elblągu oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku organizują Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla przedszkolaków pt. „Jesteśmy dumni z Polski – naszej Ojczyzny”.
Konkurs odbywa się w ramach obchodów jubileuszowych, w związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Jego celem jest kształtowanie u dzieci uczuć i postaw patriotycznych, więzi z krajem
ojczystym, szacunku do symboli narodowych, polskiej historii, tradycji i kultury, rozwijanie dziecięcej kreatywności, wyobraźni i wrażliwości estetycznej.

 

Załączniki

Regulamin
Data: 2018-03-15, rozmiar: 703 KB
Plakat - znak graficzny do konkursu.
Data: 2018-03-15, rozmiar: 14 MB