28 listopada 2018

Ogólnopolski Konkurs Plastyczno-Literacki „100 Bohaterów Związku Harcerstwa Polskiego z okazji 100-lecia organizacji”

Szkoła Podstawowa nr 11 w Gliwicach zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastyczno-Literackiego „100 Bohaterów Związku Harcerstwa Polskiego z okazji 100-lecia organizacji”.

Celem konkursu jest, między innymi, popularyzacja wiedzy o bohaterach ZHP, rozwijanie pozytywnych postaw społecznych i właściwego zachowania, a także doskonalenie warsztatu plastycznego.

Szczegółowych informacji na temat konkursu można zasięgnąć na stronie internetowej: www.sp11gliwice.com oraz pod numerem telefonu –  32/232 18 74