19 maja 2018

Ogólnopolski Konkurs Literacki o Nagrodę „Giętkiego Pióra”

Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza, zajmujące się wychowaniem i edukacją dzieci i młodzieży zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Literackim o Nagrodę „Giętkiego Pióra”. Konkurs jest realizowany dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Edukacja Kulturalna”.


W roku 2018 konkurs jest organizowany, by pięknym słowem uzdolnionej młodzieży upowszechniać twórczość Zbigniewa Herberta pisarza, poety, eseisty i dramaturga – w 20 rocznicę jego śmierci.
Konkurs jest 3-etapowy i rozgrywany od maja 2018 roku, a zakończy się Galą Finałową pn. „Mikołajki z Herbertem” 8 grudnia 2018 roku w Warszawie.

By zostać laureatem Złotego, Srebrnego lub Brązowego Pióra młodzież musi pokonać rówieśników w trzech etapach rozgrywek literackich na najlepszy esej w stylu eseistyki Zbigniewa Herberta z „Barbarzyńcy w ogrodzie”, w 2 etapie na najlepszą nowelę konkretu codzienności z inspiracji wierszem „Piekło” i w 3 etapie na najlepszy scenariusz spektaklu teatralnego z inspiracji wybranym wierszem z „Pana Cogito” Zbigniewa Herberta. Najlepszy scenariusz zostanie wykorzystany do wystawienia spektaklu w Teatrze Kolegium Zakonu Pijarów w Warszawie.

Prace oceniać będzie niezależne Jury złożone z pisarzy i przedstawiciela Organizatora konkursu. Dla laureatów konkursu zostaną ufundowane specjalne statuetki oraz nagrody rzeczowe. Nagrodami rzeczowymi i dyplomami zostaną również obdarowani nauczyciele, którzy doprowadzą swoich uczniów do Finału Konkursu Literackiego o „Giętkie Pióro”.

I etap konkursu zostanie otwarty 20 maja 2018 roku, a zgłoszenia prac można przesyłać do 15 czerwca 2018 roku. 20 maja 2018 roku będzie uruchomiona aktualna strona www.gietkiepioro.parafiada.pl

Informacje będą zamieszczane również na facebooku – na stronie konkursu „Giętkie Pióro”.

Prace konkursowe przekazuje nauczyciel uprzednio zgłoszonego do udziału w Konkursie ucznia/uczniów w formie papierowej i elektronicznej. Zgłoszenie konkursowe musi zawierać:

  1. formularz zgłoszeniowy uczestnika / uczestników konkursu
  2. Wydruk pracy/prac w jednym egzemplarzu, do których dołączona jest karta informacyjna/metryczka zawierająca następujące informacje: tytuł utworu, imię i nazwisko autora, wiek autora, nazwa szkoły i klasy, adres szkoły oraz e-mail i numer telefonu kontaktowego nauczyciela zgłaszającego uczniów do Konkursu
  3. niezmienialny plik elektroniczny (pdf) zawierający prace konkursowe oraz karty informacyjne / metryczki do nich przypisane

Terminy zgłaszania prac konkursowych oraz publikacji wyników:
I POZIOM: ESEJ – 20.05.2018 r. – 15.06.2018 r.
WYNIKI I POZIOMU – 25.06.2018 r.
II POZIOM: NOWELA – 26.06.2018 r. – 01.10.2018 r.
WYNIKI II POZIOMU – 08.10.2018 r.
III POZIOM: SCENARIUSZ – 09.10.2018 r. – 29.10.2018 r. /urodziny Herberta/
WYNIKI III POZIOMU – 05.11.2018 r.
FINAŁMIKOŁAJKI Z HERBERTEM /Gala Finałowa/ – 08.12.2018 r.

Prace konkursowe należy przesyłać pod następującym adresem (obowiązuje data stempla pocztowego):
Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza
ul. Gwintowa 3, 00-740 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „Giętkie Pióro”,
i pocztą mailową pod adresem malgorzata.wlodarczyk@parafiada.pl lub osobiście (wersja papierowa + nośnik USB) do siedziby Stowarzyszenia w nieprzekraczalnych terminach:
ESEJ – do 15.06.2018 r., godz. 16.00
NOWELA – 01.10.2018 r., godz. 16.00
SCENARIUSZ – 29.10.2018 r. , godz. 16.00


Załączniki
Regulamin Konkursu Literackiego Herbert 2018
GIĘTKIE PIÓRO formularz zgłoszenia 2018