14 listopada 2019

Ogólnopolski Konkurs Literacki „I ty możesz zostać baśniopisarzem”

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Hansa Christiana Andersena w Radomiu zaprasza uczniów szkół  podstawowych do udziału w konkursie „I ty możesz zostać baśniopisarzem”.

Honorowy patronat nad konkursem objęli:  Minister Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Mazowieckiego i Prezydent Miasta Radomia. Zasady udziału w konkursie określa regulamin dostępny na stronie internetowej  psp2.radom.pl