25 lutego 2020

Ogólnopolski konkurs literacki i plastyczny „Serce Kapsuły Czasu”

Fundacja Tworzymy Kraków z Krakowa zaprasza uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych do udziału w Ogólnopolskim konkursie literackim i plastycznym- „Serce Kapsuły Czasu”.

Wykonane prace literackie – opowiadanie, nowela, esej, reportaż, wywiad (lub inne formy) i/lub prace plastyczne – rysunek, malarstwo, kolaż, komiks, grafika komputerowa, techniki mieszane (lub inne formy w rozmiarze max. A3) należy przesłać na adres: Fundacja Tworzymy Kraków, ul. Syrokomli 3/1, 30-102 Kraków. Do każdej pracy musi być dołączony formularz zgłoszeniowy.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: www.tworzymykrakow.org/sercekapsuly