15 grudnia 2017

Ogólnopolski Konkurs Historyczno-Plastyczny na projekt muralu upamiętniającego żołnierzy „Cichociemnych”

Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych w Białymstoku, Związek Polskich Spadochroniarzy VI Oddział w Białymstoku oraz Fundacja im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej zaprasza uczniów (w wieku 14- 17 lat) do udziału w konkursie historyczno – plastycznym, którego celem jest upamiętnienie żołnierzy Cichociemnych. Szczegóły organizacyjne oraz zasady zgłaszania uczestnictwa w regulaminie.


Regulamin konkursu