13 marca 2019

Ogólnopolski Konkurs Filmowy „Science Movie”

Organizatorem konkursu jest Szkota Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych oraz III klas gimnazjalnych. Zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie filmu prezentujący jedno wybrane doświadczenie fizyczne lub chemiczne (wraz z jego wyjaśnieniem) – prace konkursowe mogą być wykonane indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych. Czas trwania filmu – do 3 minut. Więcej informacji na temat konkursu i zasad uczestnictwa na stronie internetowej:
https://www.urszulanki.lublin.eu/science-movie-2019-80977

Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy kierować na e-mail: sp-s.urszulanki-lublin@wp.pl.