31 stycznia 2018

Ogólnopolski Konkurs „Elektryzująca Pasja”

ELEKTROTIM S.A. we Wrocławiu wraz z Polskim Stowarzyszeniem Elektroinstalacyjnym zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nowatorstwa i Wynalazczości „Elektryzująca Pasja”.


Więcej informacji na stronie: www.elektrotim.pl


Regulamin konkursu