4 września 2018

Ogólnopolski konkurs dla młodzieży szkół ponadpodstawowych pn. „Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaprasza do udziału w Ogólnopolskim konkursie dla młodzieży szkół ponadpodstawowych pn. „Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości”.

Konkurs rozpoczyna się 3 września br., a jego finał w postaci Młodzieżowego Kongresu Klimatycznego, będzie miał miejsce 24 października br. podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich POL-ECO SYSTEM. Ideą konkursu i Kongresu (MKK 2018) jest zachęcenie młodzieży szkół ponadpodstawowych do sformułowania swojego punktu widzenia odnośnie zmian klimatycznych poprzez opracowanie „Młodzieżowego Przesłania Klimatycznego dla przyszłości”.

W załączeniu Regulamin Konkursu oraz Karta Zgłoszenia, którą należy odesłać do dnia 28 września br. na adres: i.naprzal@wfosigw.katowice.pl lub Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice

Osoba do kontaktu w sprawie MKK 2018: Iwona Naprzał: i.naprzal@wfosigw.katowice.pl

Przystąpienie do Konkursu oznacza jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Komitet Organizacyjny i Kapitułę MKK danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celu i zakresie niezbędnym do organizacji przedsięwzięcia pod tytułem „Młodzieżowy Kongres Klimatyczny 2018” oraz zgody na publikowanie zdjęć, na których będą prezentowane wizerunki uczestników wykonane przez Organizatorów”.

Załączniki

Regulamin
Data: 2018-09-04, rozmiar: 154 KB
Karta Zgłoszenia
Data: 2018-09-04, rozmiar: 14 KB