30 listopada 2020

„Od pomysłu do przemysłu” – konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Organizatorem konkursu ,,Od pomysłu do przemysłu’’ jest Wydział Mechaniczno
-Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej z siedzibą w Stalowej Woli przy ulicy Kwiatkowskiego 4 oraz Zakład Elektroniki i Automatyki CHIP
z siedzibą w Stalowej Woli przy ulicy Przemysłowej 13. Prace konkursowe będą oceniane w następujących kategoriach:

Kategoria: Projekty autorskie – prace wymyślone i stworzone przez uczestników na potrzeby Konkursu, przez projekt do uruchomienia, będące efektem pracy własnej.
Kategoria: Projekty inspirowane – urządzenia stworzone w oparciu o tutoriale oraz rozwiązania Open Source. Wprowadzenie zmian w dostępnym rozwiązaniu będzie dodatkowym atutem pracy. Prace konkursowe w obu kategoriach obejmują: zaprojektowanie, zbudowanie i uruchomienie:

  • urządzeń elektronicznych,
  • urządzeń mechatronicznych,
  • urządzeń elektrycznych,
  • systemów automatyki.

Konkurs nie dopuszcza zgłaszania prac czysto softwarowych.
Szczegółowe zasady udziału w konkursie określa Regulamin (w załączeniu)
Regulamin konkursu  oraz wzór karty zgłoszenia uczestnictwa dostępny jest
na stronie: https://knip.prz.edu.pl/konkurs-od-pomyslu-do-przemyslu