19 września 2019

Muzeum Hutnictwa Cynku WALCOWNIA w Katowicach, zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie „Relacje Świadka Historii”.

Muzeum Hutnictwa Cynku WALCOWNIA w Katowicach, zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie „Relacje Świadka Historii”. Celem konkursu jest podtrzymywanie więzi międzypokoleniowej, zainteresowanie historią regionalną oraz ochroną dziedzictwa kulturowego, wzrost wiedzy na temat przeszłości, rozwój kreatywności. Zadaniem uczestników konkursu jest poznanie, na przykład dzięki najbliższym, realiów życia i pracy na Śląsku i przedstawienie dowolnego aspektu z nimi związanego za pomocą pracy plastycznej, fotografii, nagrania.

Najlepsze prace zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi oraz opublikowane w ramach wydawnictwa muzealnego. Opisywany konkurs jest częścią ,,Festiwalu Murali” – projektu skupiającego wiele aktywności na rzecz promowania dziedzictwa kulturowego, dotowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w ramach programu ,,Wspólnie dla dziedzictwa”. Prace można nadsyłać do 10 października br. Ogłoszenie wyników przewidziane jest na 15 października, a uroczyste podsumowanie i rozdanie nagród połączone z innymi atrakcjami na 20 października. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.

Załączniki

Regulamin konkursu Relacja Świadka HIstorii
Data: 2019-09-19, rozmiar: 673 KB