2 lutego 2018

Miesiąc Języka Ojczystego

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy współpracy z Kołem Naukowym Językoznawców Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego im. Mieczysława Karasia, Stowarzyszeniem Polonistów oraz Towarzystwem Miłośników Języka Polskiego organizuje od 21 lutego do 21 marca 2018 r. Miesiąc Języka Ojczystego.


Wydarzenia, które odbędą się w ramach tego przedsięwzięcia, to m. in. konkurs na reklamę, skierowany do uczniów szkół podstawowych, konkurs na komentarz dla uczniów gimnazjów. Wszelkie pytania należy dotyczące projektu należy kierować pocztą elektroniczną na adres: miesiac.jezyka.ojczystego@gmail.com


W załączeniu: Regulaminy i formularze zgłoszenia uczestników