26 października 2017

Międzynarodowy Konkurs „Matematyka bez Granic”

Krajowy Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Konkursu „Matematyka bez Granic”, Polskie Towarzystwo Matematyczne Oddział Zielonogórski oraz Uniwersytet Zielonogórski Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii zapraszają do udziału w XIX edycji Międzynarodowego Konkursu „Mathématiques Sans Frontières” (Matematyka Bez Granic).


„Matematyka Bez Granic” – edycja Polska. – to konkurs bezpłatny, międzyklasowy, adresowany do uczniów piątych i szóstych klas szkół podstawowych, trzecich klas gimnazjum i pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych.

Warunki uczestnictwa: Jedynie całe klasy mają prawo uczestnictwa w zawodach. Zgłoszenie udziału w konkursie następuje za zgodą wszystkich uczniów klasy w porozumieniu z nauczycielem matematyki i dyrekcją szkoły. Do współzawodnictwa mogą stawać uczniowie klas ze szkół publicznych i niepublicznych.

Terminarz XIX MK „MBG” Senior edycja 2017/2018:
1. Zgłoszenia uczestnictwa: od października do grudnia 2017 roku
2. Etap wstępny (wewnątrzszkolny): od stycznia do 25 lutego 2018 roku
3. Finał: 27 lutego 2018 roku, godzina 10:00-11:30.

Terminarz MK „MBG” Junior edycja 2017/2018:
1. Zgłoszenia uczestnictwa: od października do grudnia 2017 roku
2. Etap wstępny (wewnątrzszkolny): od stycznia do 26 lutego 2018 roku
3. Finał: 28 lutego 2018 roku, godzina 10:00-10:50.
maj – czerwiec: wręczenie nagród i dyplomów laureatom konkursu w regionie.

Zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać drogą elektroniczną na specjalnym druku (formularz zgłoszenia) podanym na stronie www.mbg.uz.zgora.pl oraz pocztą tradycyjną na adres właściwego dla danego regionu Komitetu Regionalnego.
Finał Konkursu odbywa się w marcu w tym samym dniu i o tej samej godzinie we wszystkich szkołach, w których kształcą się uczestnicy konkursu.
Do rozwiązania jest, w zależności od kategorii wiekowej uczniów, (Junior 8 lub 9), (Senior 10 lub 13 zadań), z czego pierwsze zadanie podane jest w językach obcych (angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim i hiszpańskim). Należy przetłumaczyć treść zadania i zapisać rozwiązanie w jednym z podanych języków obcych.
Celem konkursu „Mathématiques Sans Frontières” Matematyka Bez Granic) jest zbliżenie między krajami i miastami Unii Europejskiej, szkołami publicznymi i niepublicznymi, matematyką i językami obcymi.
Konkurs ten ma za zadanie zwiększenie zainteresowania matematyką poprzez pokazanie jej zastosowań w życiu codziennym. Pozwala on na wykorzystanie własnej inicjatywy w rozwiązywaniu zadań oraz na rozwijaniu twórczej aktywności uczniów. Ponadto wyrabia on umiejętność pracy w zespole i zachęca do nauki języków obcych. Daje on również możliwość sprawdzenia swojej wiedzy oraz porównanie jej z wiedzą swoich rówieśników z Europy oraz zachęca do pokonywania barier językowych w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami z krajów Unii Europejskiej.
Zgodnie z regulaminem konkursu międzynarodowego podsumowanie wyników finału każdej edycji konkursu odbywa się w poszczególnych regionach kraju na przełomie maja lub czerwca.
W każdym regionie objętym konkursem przyznawane są dyplomy i nagrody dla zwycięskich zespołów klasowych (oddzielnie dla klas szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) ufundowane przez sponsorów.
Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie www.mbg.uz.zgora.pl