18 lutego 2019

Lekcja dla Rodaka – poznaj losy Polaków w Kazachstanie, na Syberii i tzw. Kresach

Czym jest „Lekcja dla Rodaka”?

Polega ona na organizowaniu zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży na temat historii Polaków w Kazachstanie, na Syberii i tzw. Kresach. Najmłodsi, podczas takich zajęć, uczą się o bolesnej karcie dziejów, ale tak samo o znaczeniu i doniosłości tych obszarów Rzeczypospolitej, które dzisiaj nazywamy Kresami. Mali Polacy, którzy już włączają się
w akcje charytatywne na rzecz rodaków zza wschodniej granicy, zadają pytania: skąd wzięli się tam Polacy, dlaczego nie mogą wrócić, jak żyją obecnie i kiedy wrócą? Fundacja dla Rodaka stawia sobie za cel udzielenie odpowiedzi na te pytania młodemu pokoleniu oraz włączenie go w działalność na rzecz rodaków, którzy w wyniku tragicznych losów
– najazdów, zsyłek, operacji antypolskiej – znaleźli się poza granicami swojego kraju.

Szczegółowe informacje o Akcji oraz materiały przydatne do przeprowadzenia lekcji znajdują się na stronie www.fundacjadlarodaka.pl w zakładce Wydarzenia/Lekcja dla Rodaka.

Każda szkoła, placówka itp., która przeprowadzi taką lekcję i poinformuje o tym Fundację, prześle zdjęcia i filmiki oraz zachęci innych do przeprowadzenia takiej lekcji otrzyma DYPLOM Szkoły dla Rodaka oraz upominki.

Wszystkich chętnych do przeprowadzenia takich lekcji proszę o zgłoszenia tego faktu Fundacji  pod nr tel: 691633154 lub na biuro@fundacjadlarodaka.pl.