21 listopada 2017

Konkurs „Polska-Szwecja między rywalizacją i współpracą”

Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu organizuje II edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Polska-Szwecja między rywalizacją i współpracą”, kierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs organizowany jest we współpracy z wyższymi uczelniami, a na zwycięzców czekają indeksy wyższych uczelni. Patronat honorowy nad konkursem objął Minister Edukacji Narodowej.


Szczegóły organizacyjne oraz tematyka prac konkursowych dostępna jest w załączonym regulaminie. Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą przekazywane przez stronę internetową organizatora: www.zamekgolub.pl oraz telefonicznie pod numerem: 566832455, kom. 609388510.


Regulamin konkursu