17 grudnia 2020

Konkurs pod nazwą: „Mistrz Recyklingu i Przyjaciele”

Fundacja Chlorofil, której celem statutowym jest edukacja ekologiczna, zaprasza uczniów klas 3-8 szkół podstawowych do udziału w konkursie pod nazwą: „Mistrz Recyklingu i Przyjaciele”.


Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszenia do pobrania i wypełnienia znajdują się na stronie www.chlorofil.com.pl
Dodatkowe informacje: e-mail: chlorofil@chlorofil.com.pl oraz tel. do koordynatora konkursu 608 633 593.