27 kwietnia 2018

Konkurs plastyczny pt. „Bezpieczna Szychta” dla uczniów kształconych w zawodach górniczych – organizowany przez Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach

Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych do udziału w Konkursie plastycznym Bezpieczna Szychta dotyczącym przemysłu wydobywczego, w tym górnictwa węglowego.


Regulamin konkursu

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3