12 sierpnia 2019

Konkurs plastyczny „Odpoczywaj na wsi”

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach projektu pn. „Odpoczywaj na wsi” planuje organizację ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych. Celem konkursu jest m.in. promowanie wśród uczniów wypoczynku na polskiej wsi i kreowanie wizerunku obszarów wiejskich jako turystycznego rynku oferującego zróżnicowane i całoroczne atrakcje.


Konkurs będzie przebiegał w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A3 w dowolnej technice (np. rysunek, malarstwo, grafika) na temat wypoczynku na polskiej wsi, w szczególności z uwzględnieniem walorów naturalnych, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz różnorodności przyrodniczej obszarów wiejskich.

Planowany termin realizacji konkursu to III-IV kwartał 2019 r. Etap szkolny zakończy się wyborem przez szkolną komisję konkursową trzech wyróżnionych prac w grupie wiekowej 0-III klasa oraz IV-VIII klasa i przekazaniem ich do Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w województwie, na terenie którego leży szkoła. Powołana przez Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego komisja konkursowa wyłoni po trzech laureatów w każdej grupie wiekowej i przekaże wyróżnione prace do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Etap ogólnopolski zakończy się wyborem trzech najlepszych prac w obydwu grupach wiekowych. Uhonorowanie zwycięzców odbędzie się podczas targów turystycznych TT Warsaw.

Zachęcamy dyrektorów szkół podstawowych do organizacji konkursu w swojej szkole.

Harmonogram konkursu:

  • 1) 3 września 2019 r. – rozpoczęcie konkursu;
  • 2) 21 września 2019 r. – zakończenie etapu szkolnego i przekazanie prac do właściwego Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, wymienionego w załączniku nr 3 do regulaminu konkursu plastycznego „Odpoczywaj na wsi”;
  • 3) 18 października 2019 – zakończenie etapu wojewódzkiego i przekazanie prac do sekretariatu konkursu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
  • 4) 4 listopada 2019 r. – zakończenie etapu ogólnopolskiego;
  • 5) 21 listopada 2019 – wręczenie laureatom nagród podczas targów turystycznych TT Warsaw.

W załączeniu szczegółowy regulamin konkursu plastycznego „Odpoczywaj na wsi”. Integralną część regulaminu konkursu stanowią:

  • 1) Formularz zgłoszeniowy na konkurs plastyczny „Odpoczywaj na wsi”;
  • 2) Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu plastycznego „Odpoczywaj na wsi” o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych, wykorzystanie wizerunku oraz przeniesienie praw autorskich;
  • 3) Wykaz Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego (WODR)

znajdujące się w załącznikach do regulaminu.

Jednocześnie informujemy, że kwestie dotyczące realizacji konkursu prowadzone są w Departamencie Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (sprawę prowadzi Pani Agnieszka Cegiełka-Bielińska, tel. 22 623 17 74, e-mail: agnieszka.cegielka@minrol.gov.pl ).


Załączniki:
Regulamin konkursu Odpoczywaj na wsi
Załączniki do regulaminu konkursu Odpoczywaj na wsi


Opracowano na podstawie materiałów przekazanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi