21 września 2017

Konkurs „Niemiecki ma klasę / Deutsch hat Klasse“

Ruszyła nowa edycja konkursu „Niemiecki ma klasę / Deutsch hat Klasse“. Klasa to miejsce, w którym nauczyciele i uczniowie spędzają większą część dnia. To miejsce nauki, ale nie tylko. To tutaj nawiązuje się przyjaźnie, dyskutuje, podejmuje decyzje. Klasa jest czymś więcej niż miejscem przekazywania wiedzy.

Istotą projektu „Niemiecki ma klasę” jest przekształcenie klasy, w której odbywają się lekcje języka niemieckiego, w przyjazną przestrzeń do nauki i pracy. Ten projekt to również okazja do motywowania uczniów do nauki tego języka – w działaniu, poprzez ruch i zabawę.

W poprzednim roku szkolnym biorącym udział nauczycielom udało się zachęcić ponad 2200 uczniów z całej Polski do zaangażowania się na rzecz swojej szkoły oraz partycypacji w życiu szkolnym i uczenia się przy tym niemieckiego. W efekcie powstało 116 nowo zaaranżowanych sal lekcyjnych do nauki tego języka. Po zakończeniu prac projektowych ponad 3/4 ankietowanych nauczycieli zauważyło wzrost popularności przedmiotu wśród uczniów i znaczący wzrost ich aktywności na lekcjach.
Projekt uzyskał certyfikat European Language Label, europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych, a patronat honorowy nad projektem przejęła Minister Edukacji Narodowej.

Konkurs skierowany jest do wszystkich typów szkół w Polsce. Szczegóły i regulamin: www.goethe.de