7 stycznia 2020

Konkurs Literacko-Plastyczny Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia naszym Patronem

Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny
Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia naszym Patronem
dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Hasło XX edycji „(NIE)ZWYCZAJNA ŚWIĘTOŚĆ”.


Organizator Szkoła Podstawowa nr 50 w Lublinie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia. Konkurs zostanie przeprowadzony w 2 kategoriach:

  • Literackiej – forma dowolna (wiersz, opowiadanie, list, pamiętnik, reportaż, wywiad, esej, rozprawka, komiks, lapbook),
  • Plastycznej – format i technika dowolna: plakat, rysunek, obraz i inne.

Termin nadsyłania prac – 7 kwietnia 2020 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród – 15 maja 2020 r.