9 listopada 2018

Konkurs historyczny „Od zniewolonej do niepodległej. Walki Polaków o wolną Polskę w 100. rocznicę odzyskania niepodległości”

Konkurs historyczny „Od zniewolonej do niepodległej. Walki Polaków o wolną Polskę w 100. rocznicę odzyskania niepodległości”

Technikum im. Wisławy Szymborskiej w Częstochowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zaprasza uczniów klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej oraz klas trzecich gimnazjum do udziału w Konkursie historycznym „Od zniewolonej do niepodległej. Walki Polaków o wolną Polskę w 100. rocznicę odzyskania niepodległości”.

Celem konkursu jest, między innymi, przybliżenie okresu historii Polski i Polaków przełomu XIX i XX wieku, kształtowanie postawy patriotycznej i obywatelskiej, a także kształtowanie świadomości narodowej.

Konkurs będzie miał formę testu. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 34/ 365 88 53 lub 605 469 237.