12 marca 2020

Konkurs dla młodych wynalazców i konstruktorów pt. „Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2020″

Urząd Patentowy RP, Polska Akademia Dzieci oraz Narodowe Muzeum Techniki są organizatorami VII edycji konkursu dla młodych wynalazców i konstruktorów pt. „Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2020″. Organizacjami wspierającymi konkurs jest Polskie Towarzystwo Badania Gier i Światowa Organizacja Własności Intelektualnej. Partnerem merytorycznym jest Fundacja KOLOROWO. Konkurs kierowany do uczniów szkół podstawowych na terenie RP oraz polonijnych placówek edukacyjnych za granicą.

Więcej informacji na stronie: uprp.gov.pl


Regulamin konkursu „Ambasador Szkolnej Wynalazczości” 2020