1 lipca 2020

Konkurs #BeActive Awards 2020

Ministerstwo Sportu od 2015 roku jest koordynatorem Europejskiego Tygodnia Sportu w Polsce, będącego inicjatywą Komisji Europejskiej promującą aktywność fizyczną wśród Europejczyków. Jedną z kluczowych grup odbiorców działań w tym zakresie są szkoły i przedszkola, które od początku obchodów Europejskiego Tygodnia Sportu bardzo licznie i chętnie włączają się w realizację tej inicjatywy. Nagrody #BeActive Award skierowane są do wszystkich instytucji, organizacji i indywidualnych liderów akcji promujących ideę #BeActive w swoim środowisku lokalnym.
Eliminacje do konkursu przeprowadzać będzie Ministerstwo Sportu, główny konkurs organizowany jest przez Komisję Europejską. Termin zgłoszeń mija 15 lipca 2020 roku.


Załączniki:
1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
2. Regulamin eliminacji do konkursu 2020
3. Załącznik nr 1. Formularz #BeActive Education
4. Załącznik nr 2. Formularz #BeActive Workplace
5. Załącznik nr 3. Formularz #BeActive Local Hero
6. Załącznik nr 4. Zgoda na przetwarzanie danych
7. Załącznik nr 5. Oświadczenie
8. Załącznik nr 6 Regulamin konkursu #BeActive Awards