7 grudnia 2017

Komunikat w sprawie Olimpiady i Konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

 

Olimpiada i Konkurs Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej, odbędzie się podobnie jak w roku ubiegłym w XV Liceum Ogólnokształcącym (wojskowym) im. rtm. W. Pileckiego w Katowicach ul. Obroki 87.

Olimpiada: 14 XII 2017 r. godz. 11.00

Konkurs: 10 I 2018 r. godz. 11.00

Główny specjalista ds. obronnych
Kuratorium Oświaty w Katowicach
Ppłk rez. mgr Wacław Wojcik