22 lutego 2018

Kampania edukacyjna „Niewłaściwa ochrona przeciwpożarowa i jej wpływ na środowisko oraz czyste powietrze”

Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej pod hasłem Niewłaściwa ochrona przeciwpożarowa i jej wpływ na środowisko oraz czyste powietrze, zaprasza uczniów do udziału w konkursie. Podstawowym celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy i kompetencji w zakresie zanieczyszczeń powietrza, smogu i zachowań prozdrowotnych.


Szczegółowe cele konkursu oraz zasady zgłaszania uczestnictwa znajdują się w załączonym Regulaminie.