18 maja 2020

„Janusz Korczak – nauczyciel wszystkich dzieci” konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym

Zadanie konkursowe polega na samodzielnym przygotowaniu indywidualnej pracy plastycznej w dowolnej technice pt.: “Janusz Korczak – nauczyciel wszystkich dzieci” . Celem konkursu jest maksymalne zaangażowanie rodziców dzieci w wieku przedszkolnym we wspólną pracę z dziećmi.
Poprzez wejście na fanpage Korczakowskiej Szkoły Marzeń rodzice odnajdą informację na temat innych alternatywnych nurtów pedagogicznych, możliwości kontynuacji edukacji w szkole oraz możliwości zapewnienia opieki terapeutycznej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem oraz kartą zgłoszenia