2 października 2019

IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego z Lublina zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

  • uczniowie szkół podstawowych,
  • uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Uczestnik konkursu przygotowuje pracę w jednej z podanych kategorii:

  • Praca pisemna o Żołnierzach Wyklętych (np. esej lub wspomnienie kombatanta),
  • Praca multimedialna o Żołnierzach Wyklętych (można wykorzystać dostępne zdjęcia, muzykę, filmy z polecanych stron internetowych, pod warunkiem podania źródła),
  • Praca plastyczna o Żołnierzach Wyklętych.

Nagrody dla laureatów konkursu: tablety lub aparaty cyfrowe, książki historyczne, gry edukacyjne, koszulki patriotyczne, pamięci przenośne, wpinki patriotyczne.
Preambuła Ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 160):

„W hołdzie Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu…”.

Termin składania prac konkursowych: do 31 stycznia 2020 r.

Prace z Polski oraz z zagranicy należy przesyłać pod adres:

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kurantowa 4/130
20 – 836 Lublin

Regulamin konkursu:

https://fkw.edu.pl/regulamin-ix-edycji-ogolnopolskiego-konkursu-zolnierze-wykleci-bohaterowie-niezlomni/

Ogłoszenia dotyczące konkursu: www.konkurswykleci.pl