12 września 2019

IV Ogólnopolski konkurs wiedzy ekologicznej „Bliżej pszczół”

Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wraz z Instytutem Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli zapraszają do wzięcia udziału w  IV Ogólnopolskim konkursie wiedzy ekologicznej „Bliżej pszczół”.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klas 7-8) i ponadpodstawowych. Celem jest popularyzacja wiedzy na temat pszczoły miodnej i pszczelarstwa. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe (laptopy, tablety, smartfony), a przede wszystkim indeksy na kierunki: Architektura Krajobrazu lub Gospodarka Przestrzenna KUL oraz przyjęcie w poczet uczniów Technikum Pszczelarskiego. odbędzie się w siedzibie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II dniach 26-27 marca 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu na stronie internetowej www.kul.pl/KULmaUL