8 października 2019

IV Międzynarodowy Konkurs Wiedzy Historycznej „Polska – Szwecja między rywalizacją a współpracą”

Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego Zamek Golubski w Golubiu – Dobrzyniu jest organizatorem IV edycji konkursu skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych w szczególności klas II i III liceum i IV klas technikum (po gimnazjum).


IV edycja Konkursu Wiedzy Historycznej pt. „Polska – Szwecja rywalizacja a współpraca”, nawiązuje do relacji polsko – szwedzkich na przestrzeni dziejów.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:
– pracy pisemnej (praca indywidualna),
– prezentacji multimedialnej (praca zespołowa).

Termin nadsyłania prac konkursowych: do 20 stycznia 2020 r. Finał konkursu: 6 marca 2020 r. na Zamku Golubskim.

Na laureatów czekają nagrody rzeczowe oraz indeksy na pięć polskich uczelni m.in.:
– Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
– Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
– Bydgoską Szkołę Wyższą,
– Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
– Wyższą Szkołę Demokracji im. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu.
Na finalistów konkursu czekają dyplomy.


Więcej informacji na stronie internetowej: www.zamekgolub.pl