17 lutego 2020

IV edycja Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji św. Jana Pawła II

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie zaprasza uczniów do udziału w IV edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji św. Jana Pawła II. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych  i ponadpodstawowych.

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Pani Jadwiga Wiśniewska Poseł do Parlamentu Europejskiego, Pani Urszula Bauer Śląski Kurator Oświaty, Arcybiskup Metropolita Częstochowski Wacław Depo, o. Marian Waligóra przeor Jasnej Góry.

Kartę zgłoszenia kandydatów należy przesłać do 29 lutego 2020 r. na adres zst@edukacja.czestochowa.pl – w temacie e- meila należy wpisać: Konkurs Recytatorski Poezji św. Jana Pawła II.

Załączniki

Regulamin konkursu
Data: 2020-02-17, rozmiar: 741 KB