4 lutego 2020

III Ogólnopolski Konkurs Filmowy „Science Movie”

Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie zaprasza do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Filmowym „Science Movie” . Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych. Zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie filmu prezentującego jedno wybrane doświadczenie fizyczne lub chemiczne (wraz z jego wyjaśnieniem) – prace konkursowe mogą być wykonane indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych. Czas trwania filmu – do 3 minut. Więcej informacji na temat konkursu i zasad uczestnictwa na stronie internetowej: www.urszulanki.lublin.eu.