5 lutego 2019

III Międzynarodowy i V Ogólnopolski Konkurs Literacki „Hubal”

Szkoła Podstawowa nr 2 w Biskupcu zaprasza do udziału  w konkursie literackim. Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie pracy inspirowanej biografią mjr. Henryka Dobrzańskiego pseud. „Hubal”. Konkurs rozgrywany jest w czterech kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa 6 – 9 lat, szkoła podstawowa 10 – 13 lat, szkoła podstawowa klasy VII – VIII oraz uczniowie 3 klasy gimnazjum 14 – 16 lat. Patronat honorowy nad konkursem objęli: poseł na   Sejm RP  Pani Urszula Pasławska, Pan Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Pan Krzysztof Marek Nowacki -Warmińsko – Mazurski Kurator  Oświaty w Olsztynie, Pan Andrzej Abako – Starosta Olsztyński, Pan Kamil Kozłowski – Burmistrz Miasta Biskupca, Instytutu Pamięci, Narodowej Delegatura w Olsztynie, Fundacji dla Rodaka*.

Szczegóły organizacyjne i cele konkursu w złączonym regulaminie.

Załączniki:
1. Regulamin

2. Metryczka pracy

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Opracowano na podstawie informacji Organizatora konkursu.