16 października 2017

III Konkurs Historyczny „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”

Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego w Kobyłce ma zaszczyt zaprosić szkoły, uczniów do wzięcia udziału w III Konkursie Historycznym „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz osadzonych w Aresztach Śledczych. Udział w konkursie jest nieodpłatny. Konkurs ma charakter jawny.
Konkurs objął patronatem honorowym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda a w skład Komitetu Honorowego wchodzą:
• Pan Mariusz Błaszczak Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji MSWiA – przewodniczący,
• Pan Antoni Macierewicz Minister Obrony Narodowej,
• Pani Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej,
• Pan Adam Glapiński Prezes Narodowego Banku Polskiego.
Kategorie konkursowe:
Kategoria szkoły podstawowe kl. 0, I-III, oraz uczniowie polonijnych szkół podstawowych – klasy 0, I-III (wiek 6-9 lat):
• praca plastyczna: „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”.
Kategoria szkoły podstawowe kl. IV-VII oraz uczniowie polonijnych szkół podstawowych – klasy IV-VII (wiek 10-13 lat):
• praca plastyczna: „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”;
• projekt serii znaczków pocztowych: „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”;
• film: „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”.
Kategoria szkoły gimnazjalne kl. II-III, oraz uczniowie polonijnych szkół gimnazjalnych – klasy II-III (wiek 13-15 lat):
• poezja: ”Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”;
• komiks: „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”;
• film: „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”.
Kategoria szkoły ponadgimnazjalne oraz uczniowie polonijnych szkół ponadgimnazjalnych w wieku 16 lat i więcej:
• plakat: „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”;
• projekt serii znaczków pocztowych: „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920w obronie granic i niepodległości”;
• film: „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”.
Kategoria osadzeni w Aresztach Śledczych:
• praca plastyczna: „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”;
• projekt serii znaczków pocztowych: „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”.
Rozpoczęcie konkursu i zgłaszanie prac od 2 października 2017 roku. Zakończenie 5 grudnia 2017 roku.
Uroczysta Gala rozdania nagród odbędzie się 12 stycznia 2018 roku w Sali im. Władysława Grabskiego w Narodowym Banku Polskim.
Więcej informacji o konkursie, plakat informacyjny, Regulamin III Konkursu Historycznego „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości” oraz Załącznik nr 1 – opis pracy i Załącznik nr 2 – karta uczestnictwa, a także formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej www.komitet-pamieci-pileckiego.com