22 stycznia 2020

III edycja Europejskiego Konkursu Statystycznego

Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Eurostatem organizuje międzynarodowy  konkurs, którego celem jest zainteresowanie uczniów statystyką jako nauką a także statystyką publiczną. Konkurs skierowany jest do zespołów uczniów w dwóch kategoriach wiekowych: 14 – 16 lat(szkoły podstawowe) oraz 16 – 19 lat (szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne) i składa się z części krajowej i europejskiej.

Rekrutacja do konkursu trwa do 29 stycznia 2020 r.

Informacje dla zainteresowanych na stronie  eks.stat.gov.pl