28 lutego 2020

II Ogólnopolski Konkurs Aforystyczny dla dzieci i młodzieży „Mój patriotyzm, moja ojczyzna”

Szkoła Podstawowa nr 32 im. Bohaterów Monte Cassino w Katowicach oraz Miejski Dom Kultury „Południe”, filia nr 1 w Katowicach – Piotrowicach zapraszają do udziału w Konkursie uczniów szkół podstawowych (klasy 4-8) oraz szkół średnich.


Zadanie konkursowe: stworzyć zdanie – może być wielokrotnie złożone – na temat szeroko pojętego patriotyzmu i ojczyzny; wypowiedź powinna mieć postać aforyzmu, uwzględniając słownikową definicję tego pojęcia (Aforyzm to inaczej sentencja, złota myśl, która formułuje w błyskotliwej formie ogólne spostrzeżenie, myśl filozoficzną, moralną).

Prace, w pięciu egzemplarzach podpisane godłem należy dostarczyć do organizatora:

  • na adres: Szkoła Podstawowa nr 32 im. Bohaterów Monte Cassino, ul. M. Sobańskiego 86 – do dnia 24 kwietnia 2020 roku 40–685 Katowice z dopiskiem „Konkurs Aforystyczny”
  • lub drogą elektroniczną na adres: sp32k_ce@poczta.onet.pl –do 26 kwietnia 2020 roku.

Szczegółowe informacje o konkursie: www.zsp2.katowice.pl