30 stycznia 2018

II Międzynarodowy, IV Ogólnopolski Konkurs Literacki „Hubal”

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Szkoła Podstawowa nr 2 w Biskupcu zaprasza do wzięcia udziału w II Międzynarodowym, IV Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Hubal” pod patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Pana Krzysztofa Marka Nowackiego, Posłanki na Sejm RP Pani Urszuli Pasławskiej, Burmistrza Miasta Biskupca Pana Kamila Kozłowskiego, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Biskupcu Pana Janusza Szczawińskiego, Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „Dwójeczka”.


Konkurs literacki ma na celu rozwijanie uzdolnień literackich i rozbudzanie wyobraźni twórczej dzieci i młodzieży, zapoznanie dzieci i młodzieży z postacią majora Henryka Dobrzańskiego pseud. „Hubal”, propagowanie czytelnictwa, kształtowanie i rozwijanie postaw patriotycznych, a także budzenie szacunku dla dokonań minionych pokoleń.
Zadaniem uczestników jest napisanie pracy konkursowej w dowolnej formie poetyckiej lub prozatorskiej inspirowanej biografią majora Henryka Dobrzańskiego pseud. „Hubal”. Konkurs będzie miał swoje rozstrzygnięcie 20 kwietnia 2018 roku podczas uroczystego apelu w Kościele Bł. Karoliny Kózkówny w Biskupcu.
Zgłoszeń można dokonać w czterech kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa 6-9 lat, szkoła podstawowa 10-13 lat, szkoła podstawowa klasa VII i gimnazjum 14-16 lat. Termin nadsyłania prac mija 30 marca 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego).
Prace należy nadsyłać na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjr. H. Dobrzańskiego pseud. „Hubal”, ul. Mickiewicza 8, 11-300 Biskupiec – z dopiskiem: Konkurs „Hubal” Kategoria wiekowa:…
Regulamin konkursu i metryczka konkursowa dostępne są na stronie internetowej organizatora sp2biskupiec.edupage.org