2 stycznia 2020

30 Ogólnopolski Konkurs na opowiadania o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego

Polski Komitet Olimpijski zaprasza uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VIII) do napisania opowiadania  dotyczącego przynajmniej jednej z poniższych kwestii:

a) własnego doświadczenia sportowego,

b) fabularyzacji losów wielkich zwycięzców lub przegranych,

c) zasady fair play i szacunku dla innych,

d) radości z wysiłku i zwycięstwa nad sobą,

e) równowagi między ciałem a umysłem,

f) tradycji sportowych w rodzinie.

 

Termin zgłaszania prac upływa 26 marca 2020 r.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin Konkursu w załączniku oraz na stronie www.olimpijski.pl w dziale Edukacja-Konkursy.

Załącznik:
Regulamin