16 stycznia 2017

Pilotażowe wdrożenie programowania w edukacji formalnej – innowacje pedagogiczne

Wykaz innowacji pedagogicznych dotyczących pilotażowego wdrożenia programowania w edukacji formalnej zgłoszonych do Kuratorium Oświaty w Katowicach od 1 czerwca 2016 do 31 grudnia 2016 r.

Wykaz innowacji – pilotaż 2016