6 września 2016

Innowacje pedagogiczne i eksperymenty

Innowacje pedagogiczne wpisane do wykazu prowadzonego przez Kuratorium Oświaty w Katowicach w okresie od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r. oraz eksperymenty, dla których zgodę na prowadzenie w szkole od 1 września 2016 r. wyraził Minister Edukacji Narodowej

Eksperymenty

Innowacje