28 listopada 2019

Wykaz publicznych placówek doskonalenia na terenie województwa śląskiego, w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego

Wykaz publicznych placówek doskonalenia na terenie województwa śląskiego, w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego zgodnie z § 25 ust. 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.


WE-NP.55.7.200.2019

Specjalność doradcy metodycznego Nazwa placówki doskonalenia nauczycieli
Język polski Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej,

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku,

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie,

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach

Matematyka Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej
Język angielski Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej,

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku

Muzyka Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku,

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

Wychowanie przedszkolne Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach,

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

Wychowanie fizyczne Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach,

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

Plastyka Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
Wiedza o społeczeństwie Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
Przedmioty zawodowe Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach,

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

Historia Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach,

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

Chemia Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
Geografia Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
Edukacja wczesnoszkolna Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie,

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach

Biologia Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
Przedmioty ekonomiczne Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
Fizyka Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
Język niemiecki Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

Wykaz placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli, które sprawują nadzór nad realizacją zadań nauczycieli-doradców metodycznych, którzy wykonują zadania na zasadach obowiązujących przed 01.09.2019r.:

  • Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej,
  • Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach,
  • Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach,
  • Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie,
  • Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim.