10 lutego 2020

Ruszyła IV edycja konkursu pt. „Szkoła wolna od używek”

prowadzonego w ramach programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach zaprasza do udziału w Konkursie pt. Szkoła wolna od używek. Celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Zadanie konkursowe polega na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

Prace konkursowe należy przesyłać do właściwych terenowo, dla poszczególnych placówek oświatowych, powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych do 8 kwietnia 2020 r.

 

Załączniki