30 kwietnia 2019

Ruszają badania ankietowe na temat używania przez młodzież szkolną substancji psychoaktywnych

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

 Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pracownia Badań i Inicjatyw Społecznych przystępują od kwietnia br. do badania ankietowego na temat używania przez młodzież szkolną substancji psychoaktywnych.
Badaniem zostaną objęci uczniowie urodzeni w 2001 r. i w 2003 r. w wylosowanych szkołach. Realizacja badania w 2019 r. jest ujęta w Krajowym Programie Przeciwdziałania narkomanii w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

 

W związku z powyższym, z chwilą wytypowania Państwa Szkoły do przeprowadzenia badania, prosimy o wsparcie realizacji ww. badania.