11 lutego 2020

Rusza Kampania pod hasłem „Relacje szkolne źródłem bezpieczeństwa”– inauguracja 9 marca 2020 r. konferencją pt. Warto wiedzieć

Zapraszamy dyrektorów, nauczycieli, uczniów ze szkół z terenu województwa śląskiego do udziału w Kampanii pod hasłem  „Relacje szkolne źródłem bezpieczeństwa” prowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Katowicach w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka realizowanej w roku szkolnym 2019/2020, tj. od lutego do czerwca 2020 r.

Kampanię rozpoczyna Konferencja/Uroczystość pt. Warto wiedzieć skierowana do nauczycieli, pedagogów  i dyrektorów szkół połączona z uroczystością wręczenia nagród laureatom XI edycji Konkursu Wojewódzkiego na Małą Formę Teatralną o charakterze profilaktycznym „PROFORMA”.

Termin i miejsce: 9 marca 2020 r. w godz. 10.00-13.00 w Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25

Zgłoszenia na konferencję można dokonać poprzez platformę SOK po zalogowaniu  do wyczerpania miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie udziału w konferencji zostanie przekazane na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

– do pobrania: Plan Konferencji/Uroczystości pt. Warto wiedzieć – 9 marca 2020 r.

– do pobrania: Klauzula informacyjna

Cele realizowane w ramach Kampanii to: wspieranie działań na rzecz społeczności lokalnej, przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży, edukacja dla bezpieczeństwa oraz rozwijanie kompetencji kluczowych, głównie w zakresie kreatywności, przedsiębiorczości i innowacyjności uczniów z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, prowadzenie profilaktyki uzależnień w szkołach i placówkach, budowanie pozytywnych relacji szkolnych, dbanie o bezpieczeństwo uczniów, w tym bezpieczeństwo w Internecie.

Zaplanowano realizację konferencji, konkursów oraz warsztaty dla uczniów i nauczycieli. O poszczególnych działaniach będziemy Państwa informować na bieżąco.