6 września 2019

Projekty o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym

Główny Inspektor Sanitarny zaprasza do zapoznania się z projektami o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym pod adresem internetowym: https://gis.gov.pl/