12 kwietnia 2019

Piramida Zdrowego Żywienia i Stylu Życia Dzieci i Młodzieży

Podczas IV Narodowego Kongresu Żywieniowego „Żywność, żywienie w prewencji i leczeniu – postępy 2018” omówiono istotne zagadnienia dotyczące żywienia oraz skutecznej realizacji profilaktyki nadwagi i otyłości dzieci i młodzieży. Jednym z kluczowych elementów prawidłowego podejścia do zmiany nawyków żywieniowych jest Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej – Piramida Zdrowego Żywienia i Stylu Życia Dzieci i Młodzieży (4-18 lat).

Instytut Żywności i Żywienia prowadzi stale aktualizowany portal pod nazwą Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej: www.ncez.pl, na której dostępna jest zarówno zmodyfikowana Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej, jak również artykuły opracowane przez ekspertów:

Dostępne materiały można wykorzystać na zajęciach edukacyjnych w przedszkolach i szkołach w ramach edukacji zdrowotnej i prowadzonych działań profilaktycznych.